Animal Taming

Published: Category:     Written by: Armagan1
« Kütüphane

Tameable yaratıkları, hayvanları tameleyebilmek için gereklidir. Unutmayın ki bir hayvanı tamelemek için gereken Taming yeteneği kadar Animal Lore da gereklidir.

Hayvanlar için başlıca komutlar:

All Come: Hayvanın size gelmesini sağlar.

All Stay: Hayvana “Olduğun yerde dur” komutu verirsiniz.

All Kill: Herhangi birşeye targetlayarak hayvanınıza “Öldür” komutu verirsiniz.

All Guard: Size attack veren herşeye saldırır.

“isim” Release: (örnek a giant toad release) Komut yazıldıktan sonra sol üstte bir pencere çıkar ve “Bu hayvanı release etmek istiyor musunuz?” diyerek sorar. Evet dediğinizde hayvanınız doğal yaşama geri döner ve artık ona söz geçiremezsiniz.

Belli başlı yaratıkların Taming değerleri:

Nightmare: 95.1 Silver Steed: 109.0 Dragon: 93.9 White Wyrm:96.3 Giant Toad:77.1 Polar Bear:35.1 Ki-Rin:95.1  Unicorn:95.1 Frenzied Ostard:77.1 Forest Ostard: 29.1

Hayvanlarımız ölse dahi onları Veterinary yeteneği ile Resleyebiliyoruz. Bunun için hayvanımızın Ruhu olması gerekli [Bonded(bağlı) olması gerekiyor]. Bonded yapmak için hayvanın Taming-Lore yeteneğine sahip olmalısınız. Hayvana elma, armut, et artık ne seviyorsa ondan yedirin ve [stable komutu ile Taming vendoruna koyun. 3 gün geçtikten sonra hayvanınızı dışarı çıkarıp tekrar yemek yedirdiğinizde Bonded olacaktır. [Bonded komutunu hayvanınıza targetladığınızda hayvanın daha ne kadar süreye ihtiyacı olduğunu görebilirsiniz. Tekrar Stable ‘a koyarsanız sorun çıkmaz.

Hayvanımız Bonded olduktan sonra onu Küreye bağlayabiliyoruz ve bu küreye nerede olursak olalım, çift tıkladığınızda hayvanımız yanımıza gelir.  Küre dediğimiz Ball of Summoning ‘dir  ve Solen ‘deki Solen Queenslerin cesetlerinden çıkar.

« Kütüphane
Views:   0