Healing

Published: Category:     Written by: Armagan1
« Kütüphane

Mage veya Warrior karakterlerimize kastığımız başlıca yeteneklerden biridir. Anatomy yeteneği ile beraber işlev görür. Player karakterlere bandaj basarak arttırılır. 80 Healing ve Anatomy ‘e sahipseniz ölü bir karakteri devamlı Reslemeye çalışarak arttırabilirsiniz. Dexterity seviyenize göre bandaj süresi değişir.

60 Healing + 60 Anatomy = Posion yediğinizde zehri geçirebilme şansınız olur

80 Healing + 80 Anatomy = Bir player ‘ı resleyebilme şansınız olur.

Anatomy ve Healing yeteneklerinin bandaj basma değerleri aşağıdaki gibidir.

Healing table

Minimum and Maximum Amount of Damage Healed
Healing 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Anatomy
0 3-10 4-13 6-16 8-20 9-23 11-26 13-30 14-33 16-36 18-40 19-43 21-46 23-50
10 4-11 6-15 8-18 9-21 11-25 13-28 14-31 16-35 18-38 19-41 21-45 23-48 24-51
20 6-13 8-16 9-20 11-23 13-26 14-30 16-33 18-36 19-40 21-43 23-46 24-50 26-53
30 8-15 9-18 11-21 13-25 14-28 16-31 18-35 19-38 21-41 23-45 24-48 26-51 28-55
40 9-16 11-20 13-23 14-26 16-30 18-33 19-36 21-40 23-43 24-46 26-50 28-53 29-56
50 11-18 13-21 14-25 16-28 18-31 19-35 21-38 23-41 24-45 26-48 28-51 29-55 31-58
60 13-20 14-23 16-26 18-30 19-33 21-36 23-40 24-43 26-46 28-50 29-53 31-56 33-60
70 14-21 16-25 18-28 19-31 21-35 23-38 24-41 26-45 28-48 29-51 31-55 33-58 34-61
80 16-23 18-26 19-30 21-33 23-36 24-40 26-43 28-46 29-50 31-53 33-56 34-60 36-63
90 18-25 19-28 21-31 23-35 24-38 26-41 28-45 29-48 31-51 33-55 34-58 36-61 38-65
100 19-26 21-30 23-33 24-36 26-40 28-43 29-46 31-50 33-53 34-56 36-60 38-63 39-66
110 21-28 23-31 24-35 26-38 28-41 29-45 31-48 33-51 34-55 36-58 38-61 39-65 41-68
120 23-30 24-33 26-36 28-40 29-43 31-46 33-50 34-53 36-56 38-60 39-63 41-66 43-70
« Kütüphane
Views:   0